Haiku en japonais

Retrouvez des haïkus en japonais.

 • ほととぎす鳴くや五尺の菖草 (ほととぎすなくやごしやくのあやめぐさ)
  hototogisu / naku ya go shaku no / ayamegusa
  Matsuo Bashõ

 • 海暮れて鴨の声ほのかに白し (うみくれてかものこゑほのかにしろし)
  umi kure te / kamo no koe / honoka ni shiroshi
  Matsuo Bashõ

 • 松茸や知らぬ木の葉のへばり付く (まつだけやしらぬこのはのへばりつく)
  matsudake ya / shiranu ko no ha no / hebaritsuku
  Matsuo Bashõ

 • 四方より花吹き入れて鳰の波 (しほうよりはなふきいれてにほのなみ)
  shihō yori / hana fuki irete / nio no nami
  Matsuo Bashõ

 • 夕にも朝にもつかず瓜の花 (ゆふべにもあさにもつかずなみのはな)
  yūbe ni mo / asa ni mo tsuka zu / uri no hana
  Matsuo Bashõ

 • 初雪やいつ大仏の柱立て (はつゆきやいつだいぶつのはしらだて)
  hatsu yuki ya / itsu daibutsu no / hashira date
  Matsuo Bashõ

 • 鞍壺に小坊主乗るや大根引 (くらつぼにこぼうずのるやだいこひき)
  kuratsubo ni / ko bōzu noru ya / daikon hiki
  Matsuo Bashõ

 • 目出度き人の数にも入らん老の暮 (めでたきひとのかずにもいらんおひのくれ)
  medetaki hito no / kazu ni mo ira n / oi no kure
  Matsuo Bashõ