Haiku en japonais

Retrouvez des haïkus en japonais.

 • 富士の雪廬生が夢を築かせたり (ふじのゆきろせいがゆめをつかせたり)
  Fuji no yuki / Rosei ga yume o / tsukase tar
  Matsuo Bashõ

 • 木隠れて茶摘みも聞くやほととぎす (こがくれてちゃつみもきくやほととぎす)
  kogakure te / chatsumi mo kiku ya / hototogisu
  Matsuo Bashõ

 • 雑水に琵琶聴く軒の霰かな (ざふすいにびわきくのきのあられかな)
  zōsui ni / biwa kiku noki no / arare kana
  Matsuo Bashõ

 • 米買ひに雪の袋や投頭巾 (こめかひにゆきのふくろやなげずきん)
  kome kai ni / yuki no fukuro ya / nage zukin
  Matsuo Bashõ

 • 花の雲鐘は上野か浅草か (はなのくもかねはうへのかあさくさか)
  hana no kumo / kane wa Ueno ka / Asakusa ka
  Matsuo Bashõ

 • しばらくは花の上なる月夜かな (しばらくははなのうへなるつきよかな)
  shibaraku wa / hana no ue naru / tsukiyo kana
  Matsuo Bashõ

 • 初雪や幸ひ庵にまかりある (はつゆきやさいわひあんにまかりある)
  hatsu yuki ya / saiwai an ni / makariaru
  Matsuo Bashõ

 • 夏衣いまだ虱を取りつくさず (なつごろもいまだしらみをとりつくさず)
  natsu-goromo / imada shirami o / tori tsukusa zu
  Matsuo Bashõ